W ramach realizowanego przez Gminę Iwaniska projektu dofinansowanego ze środków z Funduszy Europejskich pn. „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i sportowej Publicznej Szkoły Podstawowej w Ujeździe” trwa rozbudowa szkoły.

Nowoczesny budynek umożliwi pracę edukacyjną w lepszych warunkach oraz ułatwi prowadzenie bogatej oferty pozalekcyjnej, co jednocześnie w dużym stopniu wpłynie na rozwój szkoły poprzez stworzenie możliwości odnoszenia wysokich osiągnięć edukacyjnych.Powstało nowe, jednokondygnacyjne skrzydło  o prostej, nowoczesnej formie. Jest ono połączone z istniejącym budynkiem szkoły za pośrednictwem łącznika. Wewnątrz znajduje się 5 sal lekcyjnych, toalety oraz szatnie dla uczniów. Zmienia się także otoczenie szkoły m.in. poprzez wykonanie nowych ciągów komunikacyjnych oraz budowę miejsc parkingowych. Trwają również prace przy budowie nowoczesnego boiska tartanowego.

Szkoła w Ujeździe uczy kreatywnego myślenia, samodzielnego odkrywania świata, a także współpracy. Uczniowie chcą zdobywać wiedzę i rozwijać swoje pasje. Również rodzice chętnie angażują się w organizowane inicjatywy i przedsięwzięcia. Doceniamy troskę burmistrza Marka Stańka o jeszcze lepsze funkcjonowanie naszej placówki oraz podejmowanie inwestycji edukacyjnych mających na celu dobro społeczności szkolnej, dodaje dyrektor szkoły.