W ramach obchodów Światowego Dnia Zdrowia i 75 rocznicy powstania Światowej Organizacji Zdrowia, w Publicznej Szkole Podstawowej w Mydłowie przeprowadzonych zostało wiele działań o tematyce prozdrowotnej.

Dnia 20 kwietnia 2023 roku odbyła się uroczystość szkolna pod hasłem: „Zdrowie dla wszystkich.”

W części artystycznej grupa przedszkolna wierszem i piosenką wykazała znajomość zasad odżywiania się.

Następnie uczniowie klasy VIII i V przedstawili montaż słowno – muzyczny mający na celu popularyzację oraz promocję wśród dzieci i młodzieży nawyków zdrowego stylu życia: odżywiania się i aktywności fizycznej. Uczniowie zwrócili także uwagę na szkodliwość używek.

Piękny śpiew tematycznie związany ze zdrowiem i sportem zaprezentowały utalentowane wokalnie uczennice: Wiktoria Chmielowiec z klasy VIII oraz Klaudia Kołomańska  i Martyna Szemraj z klasy V. 

Kolejnym punktem akcji prozdrowotnej było podsumowanie i ogłoszenie wyników szkolnego konkursu wiedzy o zdrowiu, w którym wzięły udział dwuosobowe drużyny w dwóch kategoriach wiekowych: klas IV – VI i VII – VIII oraz wręczenie nagród przez panią dyrektor Grażynę Krakowiak.

Najlepsze wyniki zdobyli:

I miejsce uczennica klasy IV – Natalia Sierant

II miejsce uczennica klasy IV – Nikola Bȕttner

III miejsce uczeń klasy VIII Konrad Kołomański.

W uroczystości szkolnej uczestniczyła pielęgniarka – pani Monika Chmielowiec, która omówiła zasady prawidłowego odżywiania się, dbania o formę fizyczną, a także higienę osobistą i higienę otoczenia.

Na zakończenie dyrektor szkoły pani Grażyna Krakowiak wyraziła podziękowania pani pielęgniarce i nauczycielom: Annie Niziałek, Beacie Prokop, Mirosławie Tutak, Annie Majsak i Teresie Szymańskiej za przeprowadzone działania, które wzbogaciły wiedzę społeczności szkolnej w zakresie profilaktyki zdrowotnej.