Szkolne Koło Caritas działające w Publicznej Szkole Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ujeździe włączyło się w akcję  pod hasłem: "Dawać im samego siebie to więcej niż dawać" organizowaną przez Caritas Diecezji Sandomierskiej.

W związku z XXXII obchodami Światowego Dnia Chorego przypadającymi na 11 lutego wolontariusze ze szkoły w  Ujeździe własnoręcznie wykonali kartki z miłymi słowami i życzeniami zdrowia dla podopiecznych szpitali, hospicjów, ZOL-i, czy DPS-ów na terenie diecezji sandomierskiej. Celem akcji było zwrócenie uwagi na wszystkich chorych, potrzebę zapewnienia im pomocy oraz uwrażliwienie społeczeństwa na wartość ludzkiego życia.

Akcję na terenie szkoły zorganizował ksiądz Patryk Gładkowski.