Uczniowie klasy ósmej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej–Curie w Ujeździe uczestniczyli w Świętokrzyskiej Giełdzie Szkół Ponadpodstawowych, która odbyła się 15 marca 2024 r. w Zespole Szkół nr 2wOpatowie. Organizatorem wydarzenia było Kuratorium Oświaty w Kielcach.

Celem przedsięwzięcia było umożliwienie ósmoklasistom zapoznania się z bieżącą ofertą kształcenia dostępną na terenie powiatu opatowskiego oraz ułatwienie im podjęcia decyzji dotyczącej dalszej edukacji.Uczniowie mogli skorzystać z konsultacji ze specjalistami z zakresu wyboru dalszej ścieżki edukacyjno– zawodowej, zapoznać się z ofertami staży oraz praktyk. Wyjazd zorganizowała Agnieszka Glibowska.

Warto również nadmienić, że w szkole w Ujeździe pod kierunkiem Katarzyny Janus prowadzone są liczne działania w ramach doradztwa zawodowego. Uczniowie objęci są m.in. pomocą w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej, określaniu swoich zainteresowań, rozwijaniu kompetencji społecznych.Przedsięwzięcia i warsztaty organizowane wspólnie z psychologiem szkolnym przybliżają uczniów do poznania swoich predyspozycji zawodowych oraz etapów rekrutacji omawianych zawodów.