W Publicznej Szkole Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ujeździe szczególną rolę przywiązuje się do kształtowania u przedszkolaków i uczniów postaw patriotycznych m.in. poprzez radosne świętowanie ważnych rocznic w historii Polski.

W tym roku społeczność szkolna rozpoczęła obchody 105. rocznicy odzyskania niepodległości już 10 listopada w odświętnej, patriotycznej atmosferze i galowych strojach z biało-czerwonymi kotylionami.Uczniowie z klasy IV oraz dzieci z oddziału przedszkolnego „B”przypomnieli o ważnych wydarzeniach i postaciach historycznych. Zaprezentowali krótką, ale ciekawą lekcję historii, na której wyjaśnili, czym jest niepodległość. Zwrócili uwagę na to, że o nasz kraj przez 123 lata walczyli nie tylko żołnierze, ale też poeci, pisarze i zwykli ludzie, którzy na co dzień dbali o polski język i kulturę. Uczniowie wysłuchali kilku pieśni patriotycznych w wykonaniu Emilii Rybak i Patrycji Pawlik z klasy siódmej. O symbolicznej godzinie 11:11 szkoła w Ujeździe przystąpiła do ogólnopolskiej akcji „Szkoła do hymnu”zainicjowanej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Wspólnie odśpiewano cztery zwrotki hymnu państwowego. Koordynatorem uroczystości była Weronika Wojnarowska.

11 listopada 2023 r. korzystając z zaproszenia burmistrza Miasta i Gminy Iwaniska – Marka Stańka społeczność Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ujeździe wzięła udział w gminnych obchodach Święta Niepodległości. Szkołę po raz pierwszy reprezentował poczet sztandarowy: Lena Kubala, Tomasz Szczepański, Kinga Rozmysłowska, Emilia Rybak, Dawid Kołodziej i Nikola Rozmysłowska. Opiekunem pocztu była Marta Orkisz.