21 marca 2022 roku w Publicznej Szkole Podstawowej w Ujeździe panowała prawdziwie niecodzienna atmosfera.Uczniowie wspólnie z przedszkolakami świętowali pierwszy dzień wiosny ubrani w kolorowe, wiosenne barwy. Wiosenne dekoracje pojawiły się także na korytarzach i salach lekcyjnych.

Dzięki inicjatywnie Samorządu Uczniowskiego w szkole zorganizowano „Dzień bez plecaka”. W tym dniu uczniowie wykazali się niesamowitymi pomysłami i dużym dystansem do siebie. Zapakowali książki, zeszyty, przybory szkolne, kanapki, napoje w walizki na kółkach, poduszki, kosze wiklinowe, pudełka z proszku do prania, torby na laptop oraz wiele innych nietypowych przedmiotów.

Członkowie Szkolnego Klubu Europejskiego nie zapomnieli, że 21 marca to nie tylko pierwszy dzień wiosny, ale również Światowy Dzień Zespołu Downa. Solidaryzując się z osobami z trisomią 21 chromosomu założyli skarpetki nie do pary.  Nie zabrakło również rozmów dotyczących tego zespołu wad wrodzonych i różnych form okazywania wsparcia dla osób, które się z nim urodziły. Dzięki niezwykłej kreatywności uczniów w projektowaniu kolorowych skarpetek powstała gazetka okolicznościowa.

Na zakończenie Szkolny Kub Ekologa zorganizował wiosenny marsz z „eko-marzannami” oraz hasłami ekologicznymi oznajmującymi wiosnę. Uczniowie przygotowali ekologiczne kukły wykonane ze słomy, trocin, sznurków, starych gazet oraz bibuły. Po przemarszu uczniowie zdemontowali marzanny, a materiały z których były wykonane posegregowali i umieścili w odpowiednich pojemnikach. Działanie zakończyło się projekcją filmów i bajek edukacyjnych o tematyce związanej z pierwszymi oznakami wiosny i zmianami zachodzącymi w przyrodzie.