W piątek 25 czerwca 2021 roku w Publicznej Szkole Podstawowej w Ujeździe zakończono rok szkolny 2020/2021.W uroczystości udział wzięli: wójt Gminy Iwaniska – Marek Staniek, wiceprzewodnicząca Rady Gminy Iwaniska – Zofia Kowalska, przewodnicząca Komisji ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego – Zofia Kokosa, radni Rady Gminy Iwaniska – Władysław Orkisz i Gabriel Majsak, dyrektor Instytucji Kultury Zamek Krzyżtopór w Ujeździe – Elżbieta Charymska, licznie zgromadzeni rodzice na czele z przewodniczącą Rady Rodziców – Anetą Chłodnicką i wiceprzewodniczącą – Dorotą Sobczyk, nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni oraz uczniowie.

18 uczniów klas IV – VIII otrzymało nagrody ufundowane przez wójta Gminy Iwaniska i  dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w  Ujeździe – Marcina Urbańskiego za uzyskanie średnich ocen powyżej 4,75. Byli to: Patrycja Pawlik, Kacper Sobczyk, Emilia Rybak, Nikola Rozmysłowska, Diana Kowalska, Julia Szczepańska, Bartłomiej Włodarski, Kacper Ścibisz (kl. VII), Julia Masternak, Kacper Berdychowski, Mikołaj Madejski, Andżelika Chaba, Paweł Góral, Kacper Ścibisz (kl. IV), Filip Jaworski, Jakub Szemraj, Kamil Dudek, Maja Bednarska.Dyplomy „Złotego Absolwenta” zostały wręczone Kacprowi Sobczykowi i Dianie Kowalskiej.

Podsumowano również osiągnięcia z konkursów i olimpiad przedmiotowych. Nagrody za uzyskanie tytułu laureata z ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych otrzymali: uczennica klasy IV-Patrycja Pawlik (język angielski), uczeń klasy VII-Kacper Ścibisz (matematyka), uczennica klasy III-Kinga Rozmysłowska (Olimpusek z języka polskiego). Wręczono także nagrody za wyróżnienia w Konkursie "Kangur Matematyczny" dla Bartłomieja Włodarskiego, Mikołaja Madejskiego i Nikoli Rozmysłowskiej. Ponadto Patrycja Pawlik i Hubert Niziałek zostali wyróżnieni za osiągnięcia językowe.

„Mistrzem Oszczędzania w roku szkolnym 2020/2021” został Tomasz Szczepański, II miejsce zajął Artur Pawik, a III miejsce Julia Surowiec. „Najbardziej Oszczędną Klasą” została klasa III. Dyplomy z Turnieju Szachowego trafiły do Artura Pawlika, Filipa Maja i Tomasza Szczepańskiego, a dyplom Małego Ekologa otrzymał Filip Jaźwiec.

Podziękowania za wieloletnią pracę w Szkolnym Klubie Wolontariatu odebrały tegoroczne absolwentki - Zuzanna Arcowska i Natalia Woźniak, natomiast Piotr Kostępski dostał nagrodę za aktywne zaangażowanie w życie szkoły.

Szczególne podziękowania „Przyjaciel Szkoły” zostały przyznane wójtowi Gminy Iwaniska – Markowi Stańkowi, wiceprzewodniczącej Rady Gminy Iwaniska – Zofii Kowalskiej, przewodniczącej Komisji ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego – Zofii Kokosie, radnym Rady Gminy Iwaniska – Władysławowi Orkiszowi i Gabrielowi Majsakowi, Instytucji Kultury Zamek Krzyżtopór w Ujeździe, Gminnemu Zespołowi Ekonomiczno – Administracyjnemu Szkół w Iwaniskach, Gminnemu Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach, księdzu Adamowi Pikuli oraz paniom z Rady Rodziców – Dorocie Sobczyk i Agnieszce Wójcik.Chciałbym w tym miejscu podziękować wszystkim, którzy wspierali pracę Publicznej Szkoły Podstawowej w Ujeździe poczynając od wójta Gminy Iwaniska -Marka Stańka, którego niewątpliwie możemy nazywać przyjacielem naszej szkoły. Dziękuję za fundowanie uczniom nagród za wyniki w nauce i udział w konkursach. Dziękuję za to, że jest Pan zawsze obecny w czasie ważnych wydarzeń mających miejsce w naszej szkole. Dziękuję za współpracę z nami w celu podejmowania efektywnych działań wspierających rozwój dziecka, mówił dyrektor szkoły – Marcin Urbański.

Tego dnia ósmoklasiści pożegnali mury szkolne dziękując wszystkim za spędzone lata i przekazaną wiedzę.Przygotowali oni niespodziankę dla społeczności szkolnej w postaci filmu przedstawiającego najciekawsze wydarzenia z lat szkolnych. Tegorocznych absolwentów krótkim programem artystycznym, upominkami i pysznym tortem pożegnali uczniowie klasy siódmej wraz z rodzicami.

Wójt Gminy Iwaniska – Marek Staniek oraz zaproszeni goście złożyli podziękowania na ręce  dyrektora szkoły za całoroczny trud pracy dydaktyczno– wychowawczej oraz pogratulowali nagrodzonym osiągniętych wyników. Życzyli wszystkim bezpiecznego wypoczynku.

Zakończenie roku szkolnego było także okazją do pożegnania i podziękowania za dotychczasową pracę w Radzie Rodziców dla Doroty Sobczyk i Agnieszki Wójcik, mam tegorocznych absolwentów.

Dyrektor, nauczyciele, pracownicy szkoły, rodzice i uczniowie PSP w Ujeździe zakończyli rok szkolny żegnając swojego katechetę ks. Adama Pikulę. Dziś dziękujemy za te 816 dni przeżyte razem, za liczne pomysły i inicjatywy na rzecz naszej szkoły. Księże Adamie traktuj naszą szkolną wspólnotę jak bliską rodzinę i mimo licznych obowiązków proboszczowskich odwiedzaj nas, kiedy tylko znajdziesz czas –dziękował dyrektor. Społeczność PSP w Ujeździe przygotowała pamiątkową prezentację upamiętniającą wspólnie spędzone lata.