24 czerwca 2022 r. uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Ujeździe pożegnali rok szkolny 2021/2022.

Świadkami tego wydarzenia byli: burmistrz Miasta i Gminy Iwaniska – Marek Staniek, wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Iwaniskach – Zofia Kowalska, przewodnicząca Komisji ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego – Zofia Kokosa, radni Rady Miejskiej w Iwaniskach – Władysław Orkisz i Gabriel Majsak, licznie zgromadzeni rodzice na czele z przewodniczącą Rady Rodziców – Anetą Chłodnicką i wiceprzewodniczącą Rady Rodziców – Moniką Rybak, nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni oraz uczniowie.

„Chciałbym podziękować wszystkim, którzy wspierali pracę Publicznej Szkoły Podstawowej w Ujeździe poczynając od Burmistrza Miasta i Gminy Iwaniska, Pana Marka Stańka, który jest wielkim przyjacielem naszej szkoły. Panie Burmistrzu pragnę podziękować w imieniu nauczycieli, uczniów i rodziców za dbałość o to, aby tu w szkole w Ujeździe wszystkie dzieci miały wspaniałe warunki do nauki. Dziękuję za fundowanie uczniom nagród za wyniki w nauce i udział w konkursach. Dziękuję za to, że jest Pan zawsze obecny w czasie ważnych wydarzeń szkolnych”, mówił Marcin Urbański – dyrektor szkoły w Ujeździe.„Dziękuję nauczycielom za wkład w rozwój wiedzy, umiejętności, kompetencji i kształtowania postaw naszych uczniów. Niskie ukłony kieruję w stronę Rodziców. Bez was Kochani Rodzice nie udałoby się zrealizować wielu przedsięwzięć” – dodał dyrektor.

Słowa podziękowań skierowane zostały również do radnych Rady Miejskiej w Iwaniskach: Zofii Kowalskiej, Zofii Kokosy, Gabriela Majsaka, Władysława Orkisza, dyrektor Instytucji Kultury Zamek Krzyżtopór w Ujeździe – Elżbiety Charymskiej, dyrektora Gminnego Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach – Mariusza Kaptura, dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Iwaniskach – Danuty Kargulewicz, kierownik Banku Spółdzielczego w Staszowie/Oddział w Iwaniskach – Eweliny Chmielarz

Podczas uroczystości uczniowie klas IV – VIII, którzy uzyskali średnie ocen powyżej 4,75 odebrali świadectwa z biało – czerwonym paskiem i nagrody książkowe ufundowane przez burmistrza Miasta i  Gminy Iwaniska i dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Ujeździe. Byli to:Patrycja Pawlik, Nikola Rozmysłowska, Kinga Rozmysłowska, Emilia Rybak Aleksandra, Paluch, Julia Masternak, Paweł Góral, Andżelika Chaba, Lena Kubala, Artur Pawlik, Mikołaj Madejski, Kacper Ścibisz (kl. VIII), Tomasz Szczepański, Kacper Ścibisz (kl. V), Bartłomiej Włodarski, Filip Jaworski, Julia Sobczyk, Julia Surowiec, Klaudia Gałęza, Julia Szczepańska, Julia Prokop. Nagrodę za 100% frekwencję odebrała Nikola Rozmysłowska.

Nagrodę burmistrza Miasta i Gminy Iwaniska oraz dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Ujeździe za godne reprezentowanie szkoły podczas uroczystości o charakterze lokalnym otrzymały Patrycja Pawlik i Emilia Rybak.

Dwoje absolwentów z klasy VIII otrzymało dyplomy „Złotego Absolwenta”:Kacper Ścibisz i Klaudia Gałęza.Nagrody trafiły także do Huberta Niziałka za szczególne osiągnięcia z języka angielskiego oraz Kingi Rozmysłowskiej za osiągnięcia z języka francuskiego. Nie zabrakło również nagrody dla absolwentki Dominiki Halat za wieloletnią pracę w Samorządzie Uczniowskim. Były też dyplomy dla sportowców oraz za pracę na rzecz szkoły.

Tego dnia swoją nagrodę odebrała również Kamila Ścibisz, która została „Mistrzem oszczędzania w roku szkolnym 2021/2022”. Klasa I zdobyła tytuł „Najbardziej oszczędnej klasy”. Wszyscy uczniowie tej klasy również otrzymali nagrody rzeczowe.

Uczniowie klasy VII krótkim występem pożegnali starsze koleżanki i kolegów wspominając wspólne chwile i życząc im pomyślności na dalszym etapie kształcenia. Na pamiątkę spędzonych razem lat szkolnych wręczyli ósmoklasistom upominki. Absolwenci opuszczając mury szkolne słowem i symbolicznymi kwiatami podziękowali za ośmioletnią edukację.

Podczas swoich wystąpień burmistrz – Marek Staniek oraz przewodnicząca Rady Miejskiej w Iwaniskach – Zofia Kowalska podziękowali dyrektorowi, nauczycielom i rodzicom za trud pracy dydaktyczno – wychowawczej oraz pogratulowali nagrodzonym wysokich wyników osiągniętych w  minionym roku szkolnym. Życzyli wszystkim wspaniałego i bezpiecznego odpoczynku podczas wakacji.