W piątek, 20 stycznia 2023 roku reprezentanci Publicznej Szkoły Podstawowej w Ujeździe uczestniczyli w uroczystej gali plebiscytu edukacyjnego Echa Dnia w Kielcach.

Szkoła w Ujeździe zdobyła tytuł „Szkoły Roku” w powiecie opatowskim oraz „Szkoły Roku” w województwie świętokrzyskim. Uczennice: Patrycja Pawlik, Emilia Rybak i Julia Szczepańska wraz z dyrektorem – Marcinem Urbańskim odebrali zaszczytne dyplomy i nagrody podczas gali plebiscytu w Kielcach.

Wielka mobilizacja rodziców, uczniów i ogromnej rzeszy przyjaciół Publicznej Szkoły Podstawowej w Ujeździe przyczyniła się do tego ogromnego wyróżnienia, mówił dyrektor PSP w Ujeździe – Marcin Urbański. Dziękuję wszystkim osobom, dzięki którym nasz wspólny wysiłek został zauważony i nagrodzony. Dziękuję burmistrzowi Miasta i Gminy Iwaniska – Markowi Stańkowi za wspieranie działań edukacyjnych, stwarzanie coraz  lepszych warunków  poprzez doposażanie bazy dydaktycznej szkoły,a przez to podnoszenie jakości jej pracy, podsumował dyrektor.