21 marca 2023 roku Publiczną Szkołę Podstawową w Ujeździe odwiedził Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Krzysztof Nitkiewicz. Wizyta odbyła się w ramach kanonicznej wizytacji Parafii pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Iwaniskach. W spotkaniu uczestniczyli: dziekan Dekanatu Opatowskiego – ks. Leszek Zajezierski, burmistrz Miasta i Gminy Iwaniska – Marek Staniek, dyrektor PSP w Ujeździe – Marcin Urbański, Rada Rodziców, nauczyciele, pracownicy oraz uczniowie.

Przedstawiciele poszczególnych klas na czele z dyrektorem uroczyście przywitali dostojnego gościa u progu szkoły dziękując mu za przybycie i troskę o jak najlepsze wychowanie dzieci i młodzieży w duchu wartości chrześcijańskich.Po udzieleniu pasterskiego błogosławieństwa Ordynariusz Diecezji Sandomierskiej  udał się na spotkanie ze społecznością Publicznej Szkoły Podstawowej w Ujeździe.

Obecność Księdza Biskupa Krzysztofa Nitkiewicza jest dla naszej szkoły wzniosłą chwilą, wielkim świętem oraz ogromnym przeżyciem.Cieszymy się, że mogliśmy gościć Jego Ekscelencję w murach naszej szkoły. Czasy są trudne, dlatego potrzeba nam wewnętrznej siły, aby nie poddać się złu tego świata.Takie spotkanie jest niewątpliwie chwilą refleksji nad tym, co dobre i wartościowe, mówi dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Ujeździe – Marcin Urbański. Dziękuję burmistrzowi Markowi Stańkowi i księdzu dziekanowi Leszkowi Zajezierskiemu za obecność wśród nas oraz wszystkim tym, którzy włączyli się w przygotowania tego wyjątkowego spotkania, szczególnie Radzie Rodziców szkoły w Ujeździe, dodaje dyrektor.