W czwartek 10 listopada 2022 roku w Publicznej Szkole Podstawowej w Ujeździe uroczyście obchodzono104. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.

Świętowanie rozpoczęło się o godzinie 11.11, kiedy to cała szkolna społeczność wyposażona w patriotyczne rekwizyty stanęła do Hymnu Państwowego, aby wraz z uczniami innych szkół w Polsce przyłączyć się do ogólnopolskiej akcji „Szkoła do hymnu”. Młodzi Polacy z wielkim zaangażowaniem zaśpiewali cztery zwrotki Mazurka Dąbrowskiego.

Część artystyczna wprowadziła w atmosferę wydarzeń poprzedzających datę 11listopada 1918roku. Uczniowie ukazali ducha narodu polskiego, który w czasie 123lat niewoli stale wychodził z inicjatywą walki za wolność ojczyzny. Wybrzmiały piękne polskie wiersze mówiące o tym, czym dla każdego z Polaka jest ojczyzna, wiersze mówiące o pięknie naszego kraju, a także przypominające jego burzliwą historię i walkę Polaków o odzyskanie upragnionej wolności.W tym roku uroczystość przygotowali uczniowie pod opieką Agnieszki Glibowskiej.

Tego dnia uczniowie pamiętali także o dyrektorze PSP w Ujeździe – Marcinie Urbańskim, któremu złożyli życzenia imieninowe, a przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego i Szkolnego Klubu Wolontariatu wręczyli podziękowania za codzienny trud i zmagania podejmowane na rzecz szkoły oraz dobra każdego z uczniów.