22 grudnia 2022 r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Mydłowie, zamiast typowych Jasełek, uczniowie, nauczyciele i zaproszeni goście obejrzeli przedstawienie świąteczne inspirowane opowiadaniem Lwa Tołstoja „Szewc Marcin.”

Spektakl opowiadał o mężczyźnie, który miał sen, że Bóg chce go odwiedzić. Okazuje się, że czeka na Niego nadaremno. Przychodzi tylko zamiatacz ulic, zziębnięta kobieta z dzieckiem na ręku i biedne dzieci.

Każdego z nich zaprasza pod swój dach, przyodziewa i gości. Po tych odwiedzinach słyszy głos Boga: „Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili.”

Główny bohater, tak w opowiadaniu jak i na scenie, w swoim postępowaniu wobec ludzi kieruje się dobrocią, miłosierdziem, zrozumieniem i pomocą.

Z jego zachowania wynika jasne i czytelne przesłanie dla widzów: „Tak postępujcie z ludźmi, jak byście chcieli, aby oni z wami postępowali.”

Spektakl uświadomił zebranym, że będziemy sądzeni z miłości, jaką okazaliśmy drugiemu człowiekowi, często temu biednemu i odrzuconemu przez społeczeństwo.

Całość inscenizacji została ubogacona pięknym śpiewem kolęd i pastorałek
w wykonaniu uczennic naszej szkoły oraz wspaniałą scenografią.

Nad całością przedstawienia czuwały panie: Mirosława Tutak, Teresa Szymańska i Mariola Bednarska – Pasieka.

Po przedstawieniu głos zabrała Dyrektor szkoły – Grażyna Krakowiak, która podziękowała za bardzo wymowny spektakl i życzyła, by treści zawarte
w inscenizacji przenieść do codziennego życia.

Następnie przemówił Burmistrz Miasta i Gminy Iwaniska – Marek Staniek, który podziękował młodym artystom i nauczycielom, którzy przygotowali przedstawienie i złożył świąteczne życzenia.

Do życzeń burmistrza dołączył Wiceprzewodniczący Rady Gminy w Iwaniskach – Cezary Miśkiewicz oraz Przewodnicząca Komisji Oświaty – Zofia Kokosa.

Uwieńczeniem całości uroczystości były życzenia złożone przez Proboszcza Parafii WNMP w Mydłowie – Księdza Tomasza Kwaśnika, który nawiązał do słów świętej Matki Teresy z Kalkuty: „Zawsze, ilekroć pozwolisz, by Bóg pokochał innych przez ciebie, zawsze wtedy jest Boże Narodzenie” i wspólne, radosne odśpiewanie przez całą społeczność uczniowską piosenki przewodniej tegorocznych Rorat „Wielkie czekanie.”