Zgodnie z tradycją szkoły, uczniowie klasy pierwszej, w dniu 25 października 2023roku złożyli uroczyste ślubowanie i zostali pasowani na uczniów. Pasowania dokonała dyrektor szkoły, pani Dorota Snopek. W ten sposób uczniowie zostali uroczyście włączeni do społeczności szkolnej.

Akt ślubowania i pasowania poprzedziła część artystyczna w wykonaniu pierwszoklasistów. Swoim występem dzieci udowodniły, że sprostały wielu wymaganiom szkolnym, dużo się już nauczyły. Dlatego też  mogą  stać się prawowitymi uczniami szkoły.

Burmistrz Miasta i Gminy Iwaniska, pan Marek Staniek zaszczycił swoją obecnością tę ważną dla szkoły uroczystość. Obecni byli rodzice pierwszoklasistów, przewodnicząca Rady Rodziców –  pani Wioleta Murek, nauczyciele i cała społeczność uczniowska.

Pan burmistrz wręczył uczniom klasy I pamiątkowe dyplomy, a rodzice piękne upominki.

Życzenia i podziękowania dla uczniów klasy I i ich rodziców złożyli: pan burmistrz, pani dyrektor i wychowawczyni klasy – pani Grażyny Krakowiak.

Ten uroczysty dzień dla pierwszoklasistów zakończył się słodkim poczęstunkiem.