,,Pasowania nadszedł czas…”- takie hasło przyświecało doniosłej uroczystości  w Publicznej Szkole Podstawowej w Iwaniskach.

11 października  od samego rana w szkole panowała świąteczna  atmosfera. Uczniowie  klasy pierwszej ubrani w stroje galowe, piękna  dekoracja w tej samej tonacji co stroje dzieci-  to wszystko po to, aby pasowanie pierwszaków wypadło jak najbardziej uroczyście.  Uczniowie klasy pierwszej przygotowywali się do tej uroczystości od początku roku szkolnego pod czujnym okiem wychowawczyni pani Doroty Stasicy. Uczyli się pilnie tekstów wierszy i piosenek, wytrwale ćwiczyli podczas prób. Wreszcie nadszedł czas pasowania. Prowadzące uroczystość – uczennice klasy trzeciej –Lena Góral i Gabrysia Janik  powitały gorąco przybyłych  gości: Burmistrza Miasta i Gminy Iwaniska –pana Marka Stańka,  Przewodniczącą Komisji Oświaty- panią Zofię Kokosa, Dziekana Dekanatu Opatowskiego- proboszcza naszej parafii- Ks. dziekana Leszka Zajezierskiego, Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Iwaniskach- panią Annę Michalską- Kapsiak, Wicedyrektor  szkoły- panią Jolantę Andzel, Przewodniczącą Rady Rodziców- panią Jolantę Kwiatek, przybyłych rodziców, nauczycieli, pracowników obsługi oraz wszystkich uczniów i przedszkolaków. Szczególnie ciepło powitały pierwszaków, którym  następnie ,,oddały głos”. Dzieci zaprezentowały swoje umiejętności wokalne i recytatorskie , podkreślając swój dziecięcy patriotyzm. Swoją postawą udowodniły, że są gotowe do złożenia uroczystego ślubowania. Po zakończonej części artystycznej i gromkich  oklaskach, w biretach na  głowach,  w niezwykle podniosłej atmosferze, w obecności pocztu sztandarowego został odśpiewany hymn narodowy, a następnie pierwszoklasiści  ślubowali być dobrymi Polakami, kolegami, przyjaciółmi roślin i zwierząt, uczyć się pilnie,  tego, co dobre i piękne, szanować pracę swoją i innych, godnie reprezentować swoją szkołę. Po  złożeniu ślubowania  dyrektor szkoły –pani Anna Michalska – Kapsiak  dokonała symbolicznego  pasowania na ucznia . ,,Pasuję cię na ucznia naszej szkoły”- mówiła pani dyrektor, dotykając ołówkiem ramion uczniów, po czym dzieci odbierały z rąk pani wicedyrektor , przewodniczącej rady rodziców i wychowawczyni  pamiątkowe dyplomy ,kolorowe długopisy i książki  oraz  odciskały paluszki w kronice szkoły. Następnie głos zabrała pani Małgorzata Domagała, która w imieniu wszystkich rodziców  złożyła ciepłe życzenia  pierwszakom przekazując wielkie kolorowe pudełko z niespodzianką dla całej klasy , podziękowała dyrekcji, wychowawcy i przybyłym gościom za uświetnienie uroczystości. W dowód wdzięczności rodzice wręczyli dzieciom ,,rogi obfitości”, a przybyłym gościom ,, pachnące słodkości”. Na koniec gratulacje dla rodziców i   moc życzeń  dla pierwszaków  złożyli :  dyrektor szkoły pani Anna Michalska- Kapsiak, Burmistrz Miasta i Gminy Iwaniska pan Marek Staniek oraz  Ks. dziekan Leszek Zajezierski, który pobłogosławił nowych uczniów w tym szczególnym dniu.  Po wykonaniu pamiątkowego zdjęcia , pierwszoklasiści wraz z rodzicami i zaproszonymi gośćmi udali się na słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców. Ten dzień pozostanie z pewnością na długo w pamięci pierwszaków.