Świętokrzyskie inwestycje z programu Polski Ład 1,3 mld zł otrzymają świętokrzyskie samorządy w ramach drugiej edycji rządowego Programu Inwestycji Strategicznych. Niektóre samorządy otrzymają olbrzymią pomoc, dzięki której będą mogły zrealizować ważne dla mieszkańców inwestycje, w tym również i Miasto i Gmina Iwaniska Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma na celu dofinansowanie projektów gmin, powiatów i miast lub ich związków w całej Polsce.

Realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego „Samorządowcy to ludzie praktyczni, którzy potrzebują środków na realizowanie konkretnych projektów - takie środki dziś do nich trafiają, w wysokości 30 mld zł” - powiedział premier Mateusz Morawicki podczas prezentacji wyników drugiej edycji Programu Inwestycji Strategicznych, w której uczestniczyli również Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Kamiński, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Paweł Szefernaker. Na prezentacji wyników drugiej edycji Programu Inwestycji Strategicznych obecni byli również Burmistrz Miasta i Gminy Iwaniska Marek Staniek i Przewodniczący Rady Miejskiej w Iwaniskach Wiesław Kowalczyk

MIASTO I GMINA IWANISKA:

wykończenie i doposażenie budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Jastrzębskiej Woli - kwota dofinansowania: 1 275 000,00 zł

dostosowanie budynku dworu w Przepiórowie dla potrzeb Centrum Opiekuńczo-Rehabilitacyjnego i przebudowa budynku szkoły w miejscowości Wygiełzów na DPS - kwota dofinansowania: 8 500 000,00 zł

W dniu dzisiejszym Burmistrz Miasta i Gminy Iwaniska Marek Staniek z rąk Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Kamińskiego otrzymał Dyplom oraz Odznakę Honorową w Uznaniu Zasług dla Samorządu Terytorialnego