Dnia 1 lutego 2023 roku odbył się w Publicznej Szkole Podstawowej w Mydłowie pokaz historyczny z prelekcją pod tytułem „Powstanie Styczniowe” przedstawiony przez grupę artystyczną Rekonstrukto.

Aktorzy umundurowani i uzbrojeni  na wzór „powstańców styczniowych” przedstawili polskie zbrojne zrywy niepodległościowe z XVIII i XIX wieku (Insurekcja Kościuszkowska, Legiony Polskie, Powstanie Listopadowe).
Szczególne miejsce w tym pokazie zajęło Powstanie Styczniowe (1863 – 1864), które było największym polskim zrywem narodowym. Powstanie trwało ok. 19 miesięcy, stoczono podczas jego trwania ponad 1200 bitew i potyczek. Prowadzący pokaz podkreślił, że Polacy mimo niepowodzeń i prześladowań ze strony zaborców zachowali  świadomość narodową oraz polską kulturę.  Po 123 latach zaborów, Polska odzyskała upragnioną wolność. Dlatego dziś możemy cieszyć się niepodległą ojczyzną.
Uczniowie aktywnie uczestniczyli w pokazie: wcielali się w role kosynierów, zesłańców na Sybir, walczyli na szable i kosy, ćwiczyli musztrę oraz strzelali z dubeltówek i sztucerów.
Żywa lekcja historii była atrakcyjna i angażująca oraz cieszyła się dużym zainteresowaniem zebranych uczniów.