Podziękowania Wójt złożył na ręce Pierwszego  Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Opatowie mł. insp. Andrzeja Skowrońskiego.