W tym roku w XX Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom pod hasłem „Lubimy czytać polskich autorów” włączyło się Gminne Centrum  Biblioteki i Kultury w Iwaniskach.

Z powodu sytuacji epidemicznej akcja odbyła się w formie online z wykorzystaniem nowoczesnych form komunikacji. Codziennie od 26 maja do 1 czerwca na stronie facebookowej GCBiK w Iwaniskach publikowane były nagrania, na których zaproszeni goście czytali wybrane polskie wiersze, bajki i legendy. Do udziału w  akcji zaproszenie przyjęli: Pan Marek Staniek Wójt gminy Iwaniska, Pani Wiesława Słowik Sekretarz gminy Iwaniska, Pani Teresa Kaptur Skarbnik gminy Iwaniska, Pan Marcin Urbański Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Ujeździe, Pani Anna Michalska – Kapsiak Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Iwaniskach oraz Pani Elżbieta Charymska Dyrektor Instytucji Kultury Zamek Krzyżtopór w Ujeździe.

Na zakończenie akcji znaną i lubianą „Bajkę” Henryka Sienkiewicza przeczytała dla najmłodszych czytelników p.o. Dyrektora Gminnego Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach Dominika Religa. Relacja online z  wydarzenia można również obejrzeć na stronie internetowej gminy Iwaniska.

P.o. Dyrektora Gminnego Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach Dominika Religa serdeczne podziękowania za współpracę i  chęć wzięcia udziału w akcji składa władzom samorządowym gminy Iwaniska, dyrektorom szkół oraz instytucji kultury, a także wszystkim którzy przyczynili się do realizacji tej wyjątkowej inicjatywy. Na zakończenie zaproszonym gościom zostały wręczone pamiątkowe statuetki.

 Patrząc na liczbę wyświetleń wiemy, że akcja ta cieszyła się dużym zainteresowaniem i wierzymy, że wszyscy, którzy w niej uczestniczyli doświadczyli wiele radości i niezapomnianych przeżyć.