4 lipca 2024 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego podpisana została umowa pn.,: „Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego oraz specjalistycznego sprzętu dla OSP w Iwaniskach” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 2.5 „Gospodarowanie zasobami wody i przeciwdziałanie klęskom żywiołowym” Priorytet 2. „Fundusze Europejskie dla środowiska” Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027.

W podpisaniu umowy uczestniczyli : Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Pruś, Burmistrz Miasta i Gminy Iwaniska Marek Staniek, Skarbnik Miasta i Gminy Iwaniska Teresa Kaptur. W spotkaniu uczestniczyli także poseł na Sejm RP Krzysztof Lipiec oraz druhowie z OSP w Iwaniskach: Grzegorz Czub i Damian Zawadzki.

„Podpisana dziś umowa dotyczy zakupu średniego samochodu  ratowniczo – gaśniczego oraz specjalistycznego sprzętu dla OSP w Iwaniskach. Całkowita wartość projektu wynosi 1 403 596,09 zł z czego 15% (210 539,42 zł) to wkład własny gminy Iwaniska, 85% (1 193 056,67) finansowane będzie z Funduszy Europejskich. Dodatkowo w ramach projektu zakupione zostaną:

  • generator piany lekkiej(1 szt.)
  • zestaw poduszek ciśnieniowych(1 zestaw) składający się z poduszek ciśnieniowych (2 szt.): zbrojenie aramidowe, ciśnienie robocze 8 bar; wąż 5 m (2 szt.); kontroler (sterownik) podwójny 8,0 bar (1 szt.); reduktor ciśnienia 200/300 bar;
  • aparaty ochrony dróg oddechowych (4 szt.) Na kompletny zestaw składają się: stelaż, pasy i szelki, reduktor ciśnienia HL/LP; manometr i urządzenie ostrzegawcze, automat płucny, maska twarzowa; butla.

Dziękuję Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego za przekazane środki finansowe. OSP
w Iwaniskach zasługuje w pełni na nowy samochód ratowniczo – gaśniczy.Jest to jednostka, która znacznie wyróżnia się w działaniach podejmowanych w zakresie ochrony zdrowia, życia i mienia mieszkańców naszej gminy, a dodatkowo działa przy niej Dziecięca Drużyna Pożarnicza i Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza. Gratuluję Druhom Strażakom. Nadmienię tutaj, że w przyszłym roku OSP w Iwaniskach będzie świętować 120. rocznicę powstania.”
- powiedział Burmistrz Miasta i Gminy Iwaniska Marek Staniek.

Jednostce pogratulowali również poseł na Sejm RP Krzysztof Lipiec oraz Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Pruś.