Chcemy być miastem na nowo po tym, jak w 1869 roku utraciliśmy prawa miejskie. Bez woli, chęci i poparcia mieszkańców, nie będzie to możliwe.

Szanowni Państwo,

Iwaniska uzyskały prawa miejskie w 1403 r. a utraciły w 1869 r. Wójt  Gminy Iwaniska, Przewodniczący Rady Gminy wraz z Radą Gminy zwracają się do mieszkańców Gminy Iwaniska z prośbą o wyrażenie swojej opinii w sprawie wystąpienia przez Radę Gminy Iwaniska do Rady Ministrów z apelem o przywrócenie praw miejskich dla miejscowości Iwaniska.

Rada Gminy Iwaniska w dniu 07.10.2020 r. podjęła uchwałę dotyczącą przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie nadanie miejscowości Iwaniska statusu miasta. Zgodnie z uchwałą Rady Gminy konsultacje społeczne będą prowadzone we wszystkich sołectwach Gminy w dniach od 4 listopada 2020 do 10 grudnia 2020 r. Mieszkaniec  Gminy będzie mógł wyrazić swoją opinię poprzez złożenie podpisu w jednej rubryce z trzech możliwości:
1)    Jestem za nadaniem miejscowości Iwaniska statusu miasta,
2)    Jestem przeciw nadaniu miejscowości Iwaniska statusu miasta,
3)    Wstrzymuję się od głosu w sprawie nadania miejscowości Iwaniska statusu miasta.

Wynik konsultacji  społecznych będzie dla Rady Gminy jednym z najważniejszych dokumentów przemawiającym za podjęciem uchwały w sprawie wystąpienia do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji  o nadanie miejscowości Iwaniska statusu miasta.

Uzyskanie praw miejskich uzależnione jest od spełnienia kilku warunków, a między innymi:
•    odpowiednia infrastruktura techniczna,
•    odpowiednia zabudowa,
•    uwarunkowanie demograficzne i społeczne,
•    zapewniony rozwój przestrzenny przewidujący rozbudowę miejscowości.

Miejscowość Iwaniska warunki te spełnia, a ponadto w ostatnich latach intensywnie się rozwija wzbogacając swoją infrastrukturę w nowe obiekty i poprawiając  stan obiektów już istniejących. Jako Wójt Gminy jestem przekonany, że Iwaniska i ich mieszkańcy zasługują na to aby miejscowość  w której mieszkają stała się miastem. Nadanie praw miejskich jest zawsze historycznym wydarzeniem dla danej miejscowości oraz podnosi jej rangę. W sytuacji uzyskania praw miejskich:
•    nie wzrastają podatki  bo nadal uchwala je Rada Gminy, na podstawie przepisów podatkowych obowiązujących gminy wiejskie jak i miejsko-wiejskie,
•    mieszkańcy nie ponoszą żadnych kosztów związanych z uzyskaniem statusu miasta,
•    nie tracimy przywilejów jakie daje status Gminy wiejskiej, np. nadal można korzystać z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i innych programów unijnych,
•    nie ulegają zmianie zasady dopłat dla rolników,
•    nauczyciele nie tracą dodatku wiejskiego, gdyż dotyczy on nauczycieli mieszkających na wsi jak i w mieście liczących  do 5000 mieszkańców,
•    nie ulegają zmianie subwencje oświatowa i ogólna dla Gminy.

Iwaniska jako miasto i tym samym cała Gmina zwiększyłoby możliwość promocji Miasta i Gminy, a w ślad za tym zainteresowanie inwestorów i przyszłych jej mieszkańców. Wzrosłaby wartość gruntów lokalnych, ranga miejscowości Iwaniska i całej Gminy, a to miałoby znaczenie dla jej rozwoju. Uzyskanie praw miejskich zwiększyłoby niewątpliwie możliwości promocyjne naszej Gminy, przekładając się bezpośrednio na zainteresowanie potencjalnych inwestorów. Prowadziłoby to z kolei do polepszenia sytuacji warunków życia dotychczasowych naszych mieszkańców jak i wzrost atrakcyjności terenu Gminy dla przyszłych nowy osiedleń.

Przewodniczący Rady Gminy Iwaniska, Wiesław Kowalczyk
Sekretarz Gminy Iwaniska, Wiesława Słowik
Wójt Gminy Iwaniska, Marek Staniek