11 września ( sobota) 2021r. wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki odwiedził Zamek Krzyżtopór w Ujeździe wraz ze świętokrzyskimi parlamentarzystami promowali program Polski Ład.

Towarzyszyli mu m.in. świętokrzyscy posłowie: Krzysztof Lipiec i Marek Kwitek, a także marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski, wicemarszałek Marek Bogusławski, wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz, radna Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Magdalena Zielińska, dyrektor Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Jacek Toś, prezes Specjalnej Strefy Ekonomicznej Starachowice Marcin Perz oraz  gospodarz gminy  Wójt Marek Staniek. Na dziedzińcu honorowego gościa przywitał wójt Marek Staniek. Zarys historyczny ruin Zamku Krzyżtopór w Ujeździe przedstawiła przewodniczka zamku. Następnie zespół Dworzanie, który działa przy Publicznej Szkole Podstawowej w Iwaniskach powitał gości przedstawiając swój program artystyczny. Wystąpili również soliści ze szkół podstawowych w Mydłowie i Ujeździe.

Marszałek Ryszard Terlecki który po raz pierwszy gościł na Zamku Krzyżtopór w swojej wypowiedzi podkreślił, że program Polski Ład ma dobrą realizację i powinien cieszyć się społecznym poparciem. Powiedział również, że Gmina Iwaniska jako przyszłe miasto potrzebuje większych zmian co wiąże się z pozyskiwaniem większych środków finansowych na jej rozwój. Głos zabrali także parlamentarzyści i goście zaproszeni. Wójt Gminy Marek Staniek podziękował Marszałkowi za słowa wsparcia w zakresie pozyskiwania środków. Skierował także słowa podziękowania do wszystkich obecnych parlamentarzystów i zaproszonych gości. Podziękował Posłowi na Sejm RP Krzysztofowi Lipcowi za dotychczasowe wsparcie i poprosił o dalszą współpracę. Wielkim zainteresowaniem cieszyły się gry i zabawy z dziećmi z terenu gminy Iwaniska, a także nagrody ufundowane przez Wójta Gminy, Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Opatowie oraz Prezesa Specjalnej Strefy Ekonomicznej Starachowice. Wszyscy degustowali potrawy przygotowane przez Koła Gospodyń Wiejskich.