Przez cały miesiąc październik 2022 roku  uczniowie z Publicznej Szkoły Podstawowej w Ujeździe brali udział w szkolnym projekcie edukacyjnym „Różaniec ze świętym Stanisławem Kostką w intencji pokoju”. Przedsięwzięcie miało na celu  rozbudzenie umiłowania modlitwy różańcowej indywidualnej i wspólnotowej oraz rozwój talentów u dzieci. Koordynatorem działania był ksiądz Patryk Gładkowski.

W ramach projektu chętni uczniowie uczestniczyli w modlitwie różańcowej organizowanej na „długich przerwach”. Następnie odbywała się prezentacja sylwetki świętego Stanisława Kostki. Przez wstawiennictwo swojego patrona dzieci ze szkoły w Ujeździe modliły się o pokój w ogarniętej wojną Ukrainie.

Ogłoszony został również konkurs „Mój różaniec”. Wzięli w nim udział uczniowie klas I–VIII. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem. Różance zostały wykonane z różnych materiałów. Warto podkreślić, iż dzieci wykazały się dużą pomysłowością w doborze surowców, z których wykonywały swoje różańce. Jednak zdecydowaną część stanowiły te zrobione z naturalnych materiałów.

Na podium konkursu znaleźli się: Aleksandra Paluch z klasy VI (I miejsce), Alicja Szczepańska z klasy I (I miejsce), Julia Masternak z klasy VI(II miejsce), Nikola Rozmysłowska z klasy VI (II miejsce), Dawid Bińczak z klasy III (III miejsce). Zwycięzcy otrzymali nagrody ufundowane przez Marcina Urbańskiego – dyrektora PSP w Ujeździe. Wszyscy uczestnicy konkursu mogli liczyć na słodki upominek od księdza Patryka.