W Publicznej Szkole Podstawowej w Ujeździe przywiązanie do Ojczyzny demonstruje się poprzez realizowanie wielu wydarzeń o charakterze patriotycznym. Corocznie organizuje się tu szereg przedsięwzięć upamiętniających rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Wszystkie inicjatywy patriotyczne poświęcone tej ważnej rocznicy mają za zadanie kształtować właściwe postawy obywatelskie przedszkolaków i uczniów.

Na okoliczność Święta Niepodległości szkoła w Ujeździe po raz kolejny realizowała szkolny projekt edukacyjny „Kochamy ciebie Polsko – ojczyzno nasza”, w ramach którego odbywały się różnorodne patriotyczne działania. Uczniowie wszystkich klas przygotowali dekoracje korytarzy szkolnych, które na ten czas przybrały biało –czerwone barwy. Przy dźwiękach muzyki dzieci demonstrowały swoje biało-czerwone stroje. Warto podkreślić, iż rodzice wykazali się wielkim zaangażowaniem i kreatywnością przygotowując kreacje dla swoich dzieci. Pojawiły się też elementy okolicznościowe związane z Polską, jej historią i tradycją.Nie zabrakło ciekawych zabaw i konkursów.Odbył się również „Quiz wiedzy o Polsce”. Uczniowie wraz z wychowawcami klas odwiedzali pobliskie Miejsca Pamięci Narodowej w Ujeździe i w Haliszce zapalając symboliczne biało-czerwone znicze i oddając hołd poległym za Ojczyznę.

Zwieńczeniem obchodów niepodległościowych był dzień 10 listopada 2021 r., kiedy to o godzinie 11.11 przystępując do akcji Ministra Edukacji i Nauki „Szkoła do hymnu” cała społeczność szkolna wyposażona w patriotyczne rekwizyty odśpiewała wszystkie zwrotki „Mazurka Dąbrowskiego”.  Tę podniosłą chwilę poprzedziła uroczysta akademia z okazji odzyskania przez Polskę niepodległości. Młodzi aktorzy z wielkim przejęciem wczuli się w swoje role i wspaniale je odegrali. Inscenizacja skłoniła słuchaczy do zadumy nad minionymi wydarzeniami i refleksji na temat tego, co  dziś  znaczą  dla każdego Polaka słowa: wolność i niepodległość.