W dniu 17 listopada 2022r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Ujeździe odbyła się podniosła uroczystość ślubowania i pasowania na uczniów dzieci z klasy pierwszej i starszaków z oddziału przedszkolnego ,,B”. To wydarzenie jak zawsze wzbudziło wiele emocji zarówno wśród uczniów, nauczycieli, jak i  rodziców.

W uroczystości udział wzięli znamienici goście: burmistrz Miasta i Gminy Iwaniska – Marek Staniek, przewodnicząca Komisji ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego – Zofia Kokosa,radny Rady Miejskiej w Iwaniskach – Władysław Orkisz, dyrektor Instytucji Kultury Zamek Krzyżtopór w Ujeździe – Elżbieta Charymska, dyrektor Gminnego Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach – Mariusz Kaptur, przewodnicząca Rady Rodziców – Aneta Chłodnicka, wiceprzewodnicząca Rady Rodziców – Monika Rybak, dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Ujeździe – Marcin Urbański oraz rodzice.

Na początku tego jakże ważnego wydarzenia odbyła się część artystyczna w wykonaniu zespołu tanecznego ,,Fantazja” i małych artystów z przedszkola i klasy I, którzy zaprezentowali umiejętności recytatorskie, taneczne i wokalne. Swoim występem udowodnili wszystkim, że znają szkolną rzeczywistość i są gotowi podejmować uczniowskie wyzwania. To był ich pierwszy egzamin, który zdali na szóstkę.Następnie w niezwykle podniosłej atmosferze na flagę państwową dzieci uroczyście ślubowały być dobrymi Polakami, a swym zachowaniem i nauką dbać o dobre imię swojej szkoły. Po złożeniu ślubowania dyrektor szkoły – Marcin Urbański dokonał symbolicznego pasowania na ucznia i starszaka dotykając ołówkiem każdego z dzieci. Od tej chwili stały się one nowymi członkami szkolnej rodziny.Wszyscy otrzymali pamiątkowe medale i dyplomy. Nie zabrakło też upominków od zaproszonych gości i rodziców.Do najmłodszych członków braci uczniowskiej skierowano wiele ciepłych słów i życzono im samych sukcesów i radości ze zdobywanej wiedzy.Po zakończeniu części oficjalnej rodzice przygotowali poczęstunek.