W związku z występującymi, nadal prognozowanymi opadami śniegu, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przypomina o obowiązku odśnieżania dachów.

Do wykonania  tych czynności zobowiązani są nie tylko właściciele, ale także zarządcy nieruchomości. Szczególną uwagę należy zwrócić na budynki  wielkopowierzchniowe o powierzchni przekraczającej 2000 m² oraz o powierzchni dachów wynoszącej ponad 1000 m², między innymi: hale targowe, sportowe, magazyny. Jednocześnie przypominamy o obowiązku usuwania nawisów lodowych z dachów budynków w celu wyeliminowania zagrożenia dla życia i zdrowia przechodniów.

Niewykonanie tych obowiązków stanowi wykroczenie i podlega karze grzywny.