Dnia 10 listopada 2021 roku w Publicznej Szkole Podstawowej w Mydłowie odbyła się akademia z okazji obchodów 103 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, w czasie której dyrektor szkoły Grażyna Krakowiak powitała zgromadzonych i podkreśliła znaczenie niepodległości dla życia i rozwoju ludzi.

Uroczystość szkolna rozpoczęta została od wprowadzeniu pocztu flagowego i odśpiewania hymnu państwowego.           

Następnie uczniowie z klasy VII zaprezentowali program artystyczny, ukazujący walkę Polaków o niepodległość i odzyskanie po 123 latach upragnionej wolności, przygotowany pod kierunkiem nauczyciela historii – pani Barbary Herezy.

Społeczność szkolna mogła również usłyszeć piękne pieśni patriotyczne w wykonaniu uzdolnionych wokalnie i tanecznie uczennic z klasy IV i VII, należących do szkolnego zespołu wokalno – tanecznego, prowadzonego przez nauczyciela Mirosławę Tutak, dla których Wójt Gminy Iwaniska – pan Marek Staniek ufundował stroje ludowe, za co wyrażamy podziękowanie, gdyż będą one dodatkowo uświetniać występy. 

Dekoracja i wykonane emblematy patriotyczne nadały uroczystości podniosłego i wzruszającego nastroju.

Występ uczniów dostarczył zgromadzonym wielu wzruszeń, uczynił dzień prawdziwą i głęboką refleksją nad historią, współczesnością i patriotyzmem, a także uświadomił, czego oczekuje od nas w obecnym czasie nasza Ojczyzna.

Uczniowie i nauczyciele wzięli również udział w kolejnej edycji akcji Ministerstwa Edukacji i Nauki: „Szkoła do hymnu” i o godzinie 11:11 odśpiewali „Mazurka Dąbrowskiego.”