Dnia 16 października 2023r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Mydłowie odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

W tym  wyjątkowym wydarzeniu uczestniczyli: dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Mydłowie– pani Dorota Snopek, nauczyciele, uczniowie oraz pracownicy szkoły.

W mieniu uczniów głos zabrali przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego, którzy przywitali zebranych i przytoczyli myśl znanej pisarki, Elizy Orzeszkowej: „ Miarą kultury społeczeństwa jest szacunek okazywany stanowi nauczycielskiemu. ”Po tych  słowach uczniowie klasy VIII złożyli najserdeczniejsze podziękowania oraz życzenia pani dyrektor, wszystkim nauczycielom, wychowawcom, pedagogom oraz pracownikom obsługi.  

Następnie uczniowie klasy VIII pod kierunkiem wychowawcy pani Anny Maj przygotowali  szkolny kabaret, który jest wynikiem obserwacji różnych, często zabawnych sytuacji szkolnych i zachowań uczniowskich. W humorystyczny, bliski uczniom, ale i nauczycielom sposób te zabawne zachowania zostały sklasyfikowane na wzór atlasu gatunków.

Na zakończenie dyrektor szkoły pani Dorota Snopek odczytała życzenia Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty skierowane do całej społeczności szkolnej.
W swoim przemówieniu podziękowała nauczycielom, pracownikom obsługi  za ciężką pracę oraz zaangażowanie. Życzyła nauczycielom i uczniom konsekwencji i wytrwałości
w dążeniu do efektywnej pracy oraz sukcesów.