W oddziałach przedszkolnych Publicznej Szkoły Podstawowej w Ujeździe duży nacisk kładziony jest na rozwój zainteresowań czytelniczych dzieci, co dodatkowo umożliwiają systematyczne zakupy nowych pozycji książkowych.

Szkoła przystąpiła do realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 otrzymując dotację rządową na zakup nowości wydawniczych w kwocie 2500 zł, przy wkładzie własnym Gminy Iwaniska w kwocie 625 zł. Wsparcie finansowe uzależnione było od liczby przedszkolaków. Do oddziałów przedszkolnych trafiły książki dla dzieci w wieku 3-6, w tym książki uwzględniające potrzeby dzieci niepełnosprawnych. Zakupiono książki  obrazkowe napisane prostym językiem. Uzupełniono księgozbiór o książki dotyczące problemów osób niepełnosprawnych oraz uwrażliwiające przedszkolaków na potrzeby innych i uczące akceptacji. Przy dokonywaniu zakupów oraz w czasie realizacji działań szczególną wagę przywiązywano do poszanowania i ochrony środowiska naturalnego. Zakupione książki były między innymi ważną pomocą dydaktyczną podczas zajęć rozwijających uzdolnienia.

W oddziałach przedszkolnych zorganizowano liczne wydarzenia promujące czytelnictwo, jak np. „W świecie książek i postaci z bajek” z udziałem burmistrza Miasta i Gminy Iwaniska – Marka Stańka oraz pracowników Gminnego Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach – Mariusza Kaptura i Danuty Hamery.

Dzięki udziałowi w programie przedszkolaki mogą poznawać przygody swoich ulubionych bohaterów książkowych oraz rozwijać wyobraźnię i kreatywne myślenie. Zakupione woluminy służą do realizacji różnorodnych działań i projektów oraz ciekawych zajęć edukacyjnych. Są także znakomitą pomocą dydaktyczną do zajęć czytelniczych prowadzonych m.in. przez organizacje szkolne.  Podjęte działania przyczyniły się do promocji książki i czytelnictwa oraz miały wpływ na pozytywny wizerunek szkoły w środowisku, mówi dyrektor PSP w Ujeździe –Marcin Urbański. Dziękuję burmistrzowi Miasta i Gminy Iwaniska – Markowi Stańkowi za możliwość przystąpienia do programu, co przyczyniło się do podniesienia aktywności czytelniczej dzieci, dodaje dyrektor.