W sobotę 13 listopada 2021 r. dokonano uroczystego otwarcia wyremontowanej drogi w miejscowości Radwan. Inwestycja dotyczyła remontu drogi gminnej o nr 327012 T Radwan przez wieś o dł. 736 mb.

Całkowita wartość w/w inwestycji wyniosła 176 483,89 złotych. Dofinansowanie ze środków  funduszu dróg samorządowych – 141 187,00, wkład własny z budżetu gminy  to 35 296,89  złotych.

Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: wójt gminy Iwaniska Marek Staniek, sekretarz Wiesława Słowik, wiceprzewodnicząca rady gminy i radna tamtejszego okręgu Zofia Kowalska, sołtys Radwana Jolanta Imiałkowska oraz okoliczni mieszkańcy.

Całą oprawę wraz z poczęstunkiem przygotowało Koło Gospodyń Wiejskich w Radwanie wraz z radną rady gminy Iwaniska panią Zofią Kowalską.