27 czerwca 2022 r. odbyła się sesja Rady Miejskiej w Iwaniskach, podczas której radni Rady Miejskiej jednogłośnie udzielili burmistrzowi Miasta i Gminy Iwaniska Markowi Stańkowi absolutorium.

Jest to wyraz akceptacji rady miejskiej dla sposobu wykonania budżetu przez Burmistrza w poprzednim roku, a tym samym potwierdzenie prawidłowości finansowego działania samorządu.