Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego po raz dwunasty zorganizowała Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci pod hasłem „Bezpiecznie na wsi mamy, bo ryzyko upadków znamy”. Konkurs przebiegał pod Honorowym Patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryka Kowalczyka, a współorganizatorami tego przedsięwzięcia są Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwowa Inspekcja Pracy, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Partnerem strategicznym konkursu jest Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, a partnerem wspierającym – Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi.

Celem Konkursu było promowanie pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa rolnego, popularyzowanie „Wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat”.

Zadanie konkursowe polegało na wykonaniu dwuwymiarowej pracy plastycznej w formacie A-3, w dowolnej technice, obrazującej sposoby zapobiegania wypadkom przy pracy w gospodarstwie rolnym.

Laureatem etapu powiatowego tegorocznego Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego w I grupie wiekowej (klasy 0-3) został uczeń klasy I A naszej szkoły, Wojciech Ciepiela, który zdobył II miejsce.

18 maja 2022r. w obecności Pani dyrektor Anny Michalskiej–Kapsiak i kolegów Wojtka, kierownik Placówki Terenowej KRUS w Opatowie Pan Ireneusz Ciepiela wręczył dyplom i nagrodę rzeczową za wykonaną pracę plastyczną. Wojtek otrzymał gratulacje od przybyłych gości i życzenia dalszych sukcesów z plastyczną przygodą.