17 sierpnia 2022 r. uchwałą Nr 187.75.2022 Zarząd Powiatu w Opatowie wystąpił z inicjatywą skierowaną do mieszkańców Powiatu Opatowskiego mającą na celu poznania ich opinii w zakresie treści i propozycji ujętych w projekcie uchwały rady powiatu w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu w 2023 r.

Poniżę zamieszczam link do ankiety, która składa się z 4 krótkich pytań i jednego opisowego (jeśli ktoś chce). Wystarczy wpisać swoje inicjały i gotowe. https://forms.gle/TfBoMx98WmPmW49e6

Za wypełnienie każdej ankiety serdecznie dziękujemy, ich wyniki posłużą nam w prowadzonych czynnościach wynikających z ustawy - Prawo farmaceutyczne.