W dniu 21 stycznia 2020 r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Mydłowie odbyła się uroczystość szkolna, poświęcona obchodom Dnia Babci i Dziadka.

W wydarzeniu uczestniczyli zaproszeni goście: wójt Gminy Iwaniska pan Marek Staniek, przewodniczący Rady Gminy Iwaniska pan Wiesław Kowalczyk, wiceprzewodniczący Rady Gminy Iwaniska pan Cezary Miśkiewicz, przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego pani Zofia Kokosa, proboszcz parafii Mydłów ks. Tomasz Kwaśnik, licznie przybyłe Babcie i Dziadkowie. Obecni byli również rodzice, uczniowie i nauczyciele.

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Mydłowie pani Grażyna Krakowiak powitała wszystkich serdecznie. Ciepłe słowa skierowała do Babć i Dziadków, podkreślając ich ważną rolę w życiu rodziny, życzyła im m.in. zdrowia, radości z wnuków oraz zaprosiła obecnych do obejrzenia części artystycznej, przygotowanej przez nauczycieli: panią Mirosławę Tutak i panią Danutę Judę.

W czasie uroczystości uczniowie klasy I i II szkoły podstawowej zaprezentowali wymowny w swej treści montaż słowno – muzyczny, podkreślający miłość, wdzięczność i szacunek wnucząt dla swoich Babć i Dziadków. Uczniowie klasy I przedstawili korowód taneczny, dziewczynki z klasy II zatańczyły cza-czę, a członkowie koła tanecznego „Promyk” z klasy V zatańczyli Poloneza. Odegrane zostały również scenki kabaretowe z życia babci i dziadka, w czasie których uwidoczniły się talenty aktorskie uczniów. W kolejnej części wokalistki przesłały bukiet najpiękniejszych piosenek.

Wójt Gminy Iwaniska pan Marek Staniek i Przewodniczący Rady Gminy Iwaniska pan Wiesław Kowalczyk złożyli babciom i dziadkom życzenia, pogratulowali uczniom  pięknego występu, a nauczycielom podziękowali za wkład pracy włożony w przygotowanie uroczystości. Mamy wspaniałe i zdolne dzieci, które przedstawiły piękny występ – dodał pan wójt.

Ksiądz proboszcz Tomasz Kwaśnik złożył życzenia babciom i dziadkom oraz zainicjował odśpiewanie tradycyjnego „100 lat.”Po części oficjalnej babcie i dziadkowie udali się na słodki poczęstunek, przygotowany przez rodziców. Otrzymali również upominki od swoich wnucząt. Babcie i Dziadkowie byli dumni z występów wnuków. Na ich twarzach malowało się wzruszenie, że wnuki pamiętają o nich i specjalnie dla nich została zorganizowana uroczystość szkolna. Dzień abci i Dziadka zapisał się na stałe w kalendarzu imprez szkoły w Mydłowie. Mirosława Tutak