31 marca 2023 roku w Publicznej Szkole Podstawowej w Mydłowie odbył się II Szkolny Konkurs Recytatorski w tym roku przebiegający pod hasłem„Kocham tę świętą ziemię rodzinną …”. W konkursie wzięło udział 14 uczniów. Składał się on z dwóch kategorii wiekowych. Pierwsza obejmowała klasy II – III, druga IV – VI.

         Wszyscy recytatorzy zaprezentowali wysoki poziom artystyczny swoich umiejętności, dlatego też jury w składzie: Mirosława Tutak i Teresa Szymańska miało bardzo trudne zadanie. W swojej ocenie komisja brała pod uwagę dobór repertuaru, kulturę słowa, interpretację oraz ogólny przekaz artystyczny.

         Pierwsze miejsce w kategorii I – zajęła Lena Radwańska – uczennica klasy II, drugie – Kacper Charymski – uczeń klasy III, trzecie – Agata Perczak – uczennica klasy II. W kategorii II pierwsze miejsce wywalczyła sobie Klaudia Kołomańska – uczennica klasy V, drugie – Nikola Gawron z klasy V, trzecie Julita Sajda także z klasy V.

         Na zakończenie dyrektor szkoły – Grażyna Krakowiak podziękowała wszystkim wykonawcom za ich odwagę i dostarczenie słuchaczom wielu wspaniałych wrażeń. Podkreśliła, że należy pielęgnować postawy patriotyczne
i upowszechniać piękno mowy ojczystej.

         Za trzy pierwsze miejsca w obu kategoriach uczniowie otrzymali nagrody książkowe, wszyscy pozostali drobne upominki.

         Nad całością przedsięwzięcia czuwały panie: Mariola Bednarska – Pasieka i Teresa Szymańska.