W niedzielę 21 sierpnia w kościele pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Iwaniskach odbyła się msza święta, której przewodniczył proboszcz parafii ks. Kan. Leszek Zajezierski w intencji pani Urszuli Barwińskiej, która 30 sierpnia obchodzi jubileusz 100 lat życia. 

Burmistrz Miasta i Gminy Iwaniska Marek Staniek złożył Jubilatce życzenia i wręczył kosz róż, list gratulacyjny, grawerton oraz bujany fotel, który była prezentem od samorządu. Pani Urszula otrzymała również od Burmistrza pamiątkowy puchar upamiętniający Nadanie Praw Miejskich Iwaniskom, które nastąpiło 1 stycznia 2022 r. Życzenia złożyli również Starosta Powiatu Opatowskiego Tomasz Staniek wraz z Wicestarostą Małgorzatą Jalowską.

- Jest to pierwszy taki jubileusz od kiedy Iwaniska stały się miastem. Jesteśmy uradowani, że możemy świętować razem z Panią tak piękną uroczystość. W imieniu, Rady Miejskiej w Iwaniskach oraz całej społeczności, życzymy Pani tego pięknego jubileuszu. 100 lat to piękny wiek, jest on nacechowany szczególną wartością, którą tworzyły lata doświadczeń, naznaczone blaskami i cieniami codziennego życia. To przeogromna skarbnica prawdy, źródło nadziei z której korzystały, czerpiąc wiedzę i dojrzałość, Pani najbliżsi. Podczas uroczystej mszy świętej towarzyszyła Pani Urszuli liczna rodzina, która z wielkim wzruszeniem przeżywała ten dzień. Ten jubileusz to wielka duma dla mieszkańców oraz władz samorządowych Miasta i Gminy Iwaniska.