30 czerwca Uchwałą Rady Gminy Nr 36/143/2020 Rada Gminy Iwaniska jednogłośnie, głosami piętnastu radnych udzieliła Markowi Stańkowi, wójtowi gminy Iwaniska absolutorium za 2019 rok z tytułu wykonania budżetu.