1.09 2021 r w PSP w Iwaniskach zainaugurowano rozpoczęcie kolejnego roku szkolnego. Tym razem nietypowo, bo w pandemicznej rzeczywistości. Jednak w sercach uczniów panowała radość i tęsknota za powrotem do szkoły, za rówieśnikami i nauczycielami.

Otwarcia uroczystości dokonała dyrektor PSP w Iwaniskach pani Anna Michalska – Kapsiak, która powitała przybyłych gości: Wójta Gminy Iwaniska - Pana Marka Stańka, Dziekana Dekanatu Opatowskiego - ks. proboszcza Leszka Zajezierskiego, wicedyrektorów: panią Zdzisławę Radzimowską , panią Beatę Sadaj , panią Teresę Paluch - kierownik szkoły filialnej w Jastrzębskiej Woli, rodziców, nauczycieli, uczniów, a w szczególności tych, którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę z nauką, czyli pierwszoklasistów.

Bardzo ważnym aspektem tego wydarzenia był występ zespołu ,,Dworzanie”, którym od lat kieruje pani Elżbieta Dziama. Wprowadził on całą społeczność szkolną w radosną atmosferę i dał nadzieję na powrót do funkcjonowania szkoły w tradycyjnej formie.

Pani dyrektor podkreśliła, iż cieszy ją stacjonarny tryb rozpoczynania nauki, jednak przypomniała też, że istniejąca sytuacja  ogranicza nasze bezpośrednie kontakty, współpracę, a zdrowie i bezpieczeństwo to priorytety, które zawsze musimy mieć na uwadze. Życzyła uczniom, aby po tak długiej przerwie rok ten stał się dla nich mile oczekiwaną przepustką do jak najlepszej przyszłości i przygotowania do spełnienia uczniowskich marzeń.

W tym roku w murach Publicznej Szkoły Podstawowej w Iwaniskach oraz w szkołach filialnych będzie się uczyło 117 dzieci i 323 uczniów w 25 oddziałach. Nad pracą i bezpieczeństwem będzie czuwało 50 nauczycieli. Nauczycielom pani dyrektor życzyła wytrwałości , satysfakcji z wykonywanej pracy, sukcesów zawodowych,  dobrego humoru oraz kreatywności , rodzicom zaś radości i spełnienia pokładanych w dzieciach nadziei.

Pani Dyrektor, wręczając pamiątkowe grawertony,  serdecznie podziękowała Panu Markowi Stańkowi – Wójtowi Gminy Iwaniska za ogromny wkład w stałe modernizowanie naszej placówki, za finansowanie takich działań jak: odnowienie elewacji budynków szkoły, nowe orynnowanie, położenie kostki brukowej na placu szkolnym, wykonanie zajezdni dla szkolnych autobusów, parkingu dla samochodów osobowych, a wkrótce również budowę tartanowego boiska, a także nowego budynku gospodarczego. Te inwestycje jeszcze trwają, ale wkrótce zostaną zakończone i nasza szkoła będzie się szczycić pięknym wyglądem oraz zadbanym otoczeniem.

Podziękowała również za to, że Pan Wójt pomyślał o najmłodszych wychowankach. Od 1 września tego roku przedszkole funkcjonuje od godziny 7.00 do 17.00, co w sposób szczególny doceniają pracujący zawodowo rodzice.

Szczególne wyrazy podziękowania za nieustanną opiekę i wsparcie finansowe zespołu „Dworzanie”, dla którego ze środków gminy zakupiono nowe obuwie oraz stroje, skierowała pani dyrektor zarówno w stronę Pana Wójta jak i Pani Sekretarz. Następnie głos zabrał  Wójt Marek Staniek, który życzył wszystkim udanego roku szkolnego, a dla pesymistów miał dobrą wiadomość- kolejne wakacje za dziesięć miesięcy. Na zakończenie dyrektor szkoły życzyła wszystkim bezpiecznej i owocnej pracy, spełnienia zawodowych i osobistych pragnień.