12 maja 2023 roku uczennica klasy VI Publicznej Szkoły Podstawowej w Ujeździe – Julia Masternak wzięła udział w eliminacjach powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” mającego na celu popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności dotyczących ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej.

Julka zajęła III miejsce wykazując się dużą wiedzą z rozległego i dość trudnego zakresu materiału, który obejmował pytania związane z procedurami i zasadami udzielania pierwszej pomocy,obsługą gaśnic, działaniem w sytuacjach awaryjnych oraz przepisami przeciwpożarowymi.Uczennica odebrała gratulacje oraz nagrodę rzeczową od dyrektora PSP w Ujeździe – Marcina Urbańskiego.Wysoki wynik Julki jest potwierdzeniem jej szerokiego poziomu wiadomości i zarazem efektem wytężonej pracy. Gratuluję zdobytego miejsca i życzę rozwijania zainteresowań w tej dziedzinie. – mówi dyrektor szkoły. 

Uczennicę do konkursu przygotowywała Agnieszka Glibowska.