W dniu 22 maja 2024 roku w Publicznej Szkole Podstawowej w Iwaniskach odbył się egzamin praktyczny na kartę rowerową.

Egzamin obejmował zagadnienia dotyczące obsługi technicznej roweru oraz sprawdzał umiejętności jazdy na rowerze z zachowaniem bezpieczeństwa. Był on poprzedzony egzaminem pisemnym, sprawdzającym znajomość przepisów ruchu drogowego. Do egzaminu przystąpiło 64 uczniów klas czwartych i jedna uczennica klasy siódmej ze szkół w Iwaniskach, Ujeździe i Mydłowie. Nad przebiegiem egzaminu czuwała komisja w składzie: asp. Magdalena Kozłowska, st. sierż. Tomasz Nowicki oraz pani Elżbieta Zybała i  pani Małgorzata Michalska-Baran. Wszyscy uczniowie pokonywali przygotowane miasteczko ruchu stosując się do przepisów ruchu drogowego i otrzymają karty rowerowe. Serdecznie gratulujemy i życzymy szerokiej drogi!