W Publicznej Szkole Podstawowej w Ujeździe zorganizowane zostały różnorodne działania zachęcające przedszkolaków do wzmożonej aktywności sportowej zdrowego trybu życia.

W lutym  2022 roku w szkole odbył się turniej sportowy dla dzieci z oddziałów przedszkolnych, które poprzez zabawę ćwiczyły kondycję w zmaganiach i licznych konkurencjach ruchowych. Uczniowie klasy II przeprowadzili miniwarsztaty dla przedszkolaków dotyczące zdrowego i aktywnego stylu życia oraz znaczenia aktywności fizycznej i jej wpływu na rozwój młodego pokolenia, a także zorganizowali dla nich zajęcia ruchowe, podczas których dzieci poznały różne typy ćwiczeń, czy dyscyplin sportowych. Wszyscy zmierzyli się z torem przeszkód wykazując się niezwykłą szybkością, zwinnością oraz zachowaniem sportowej rywalizacji. Zmagania sportowe zakończyły się pokazem „mini zumby”, podczas którego drugoklasiści pokazywali zestawy praktycznych ćwiczeń, a przedszkolaki aktywnie i z dużą pomysłowością naśladowali starszych kolegów. Organizatorkami turnieju były: Agnieszka Glibowska, Beata Jezierska, Edyta Łata i Renata Warych.

Zorganizowane zajęcia okazały się dla wszystkich nie lada frajdą, przyczyniły się również do integracji różnych grup wiekowych, a przede wszystkim wpłynęły na rozwój kondycji fizycznej.