20 marca 2024 roku w Publicznej Szkole Podstawowej im. Marii Skłodowskiej–Curie w Ujeździe odbył się Dzień Kolorowej Skarpetki, czyli Światowy Dzień Osób
z Zespołem Downa. Kolorowe skarpetki są synonimem niedopasowania społecznego i genotypowego, z jakim borykają się osoby z Zespołem Downa.

Przedszkolaki oraz uczniowie chętnie przyłączyli się do ogólnoświatowej akcji zakładając kolorowe skarpetki nie do pary, pokazując tym samym solidarność, zrozumienie i akceptację.

Tego dnia zostały przeprowadzone zajęcia oraz pogadanki mające na celu kształtowanie szacunku, tolerancji oraz podniesienie świadomości na temat życia i potrzeb osób z Zespołem Downa. Uczniowie mieli również okazję zaprojektowania własnych skarpetek, pobudzając przy tym swoją wyobraźnie i kreatywność.

Szkolnymi koordynatorkami akcji były: Agnieszka Glibowska, Marta Orkisz, Weronika Wojnarowska.