22 kwietnia br.  obchodziliśmy  Dzień Ziemi. Jest to największe ekologiczne święto światowe.

W tym dniu  wśród przedszkolaków królował kolor zielony, niebieski, brązowy i żółty. Dzieci wspólnie dekorowały salę, która zamieniła się częściowo w las, łąkę i rzekę. Podczas zajęć i zabaw dzieci dowiedziały się jak dbać o środowisko i otaczającą nas przyrodę, brały udział w zajęciach plastycznych oraz tanecznych. Wzięły udział w inscenizacji wiersza „Sznurek Jurka”  L. Szołdry z wykorzystaniem rekwizytów.  Następnie przedszkolaki pozbierały z klasowej trawki wszystkie śmieci  i wyrzuciły do koszy w odpowiednich kolorach. Maluchy zgodnie stwierdziły, że lepiej się żyje, gdy wokół panuje porządek i zdrowo jest oddychać świeżym powietrzem. Na koniec dzieci rytmizowały rymowankę:

 „ Klaśnij w ręce- raz, tupnij nogą- dwa.
Teraz głośno powiedz- Przyjacielem Ziemi jestem ja!”

oraz otrzymały medale Przyjaciela przyrody.