Uczniowie klas III A i III B Publicznej Szkoły Podstawowej w Iwaniskach w okresie od 21 września 2021 r. do 23 listopada 2021 r. uczestniczyli w projekcie powszechnej nauki pływania ,,Umiem pływać”.

Organizatorem projektu był Wojewódzki Ośrodek Sportu w Kielcach oraz Wójt Gminy Iwaniska - Pan Marek Staniek. Program obejmował 20 godzin lekcyjnych realizowanych zgodnie z zaplanowanym harmonogramem. Głównym celem przedsięwzięcia było oswojenie z wodą zarówno płytką jak i głęboką wszystkich uczestników projektu. Zajęcia cieszyły się dużą popularnością, co dało możliwość zrealizowania treści programowych. Uczniowie klas trzecich pod opieką instruktorów nauki pływania opanowali umiejętności podstaw pływania w czterech stylach: Rybka, Foka Nurek oraz Delfinek. Uczestniczyli również w zajęciach stacjonarnych z ratownikiem WOPR w Kielcach.

Na zakończenie zajęć na basenie uczestnicy otrzymali certyfikaty ukończenia podstawowego kursu pływania.

Wspólne wyjazdy pod opieką koordynatora projektu pani Doroty Stasicy oraz wychowawcy pani Edyty Zapart zintegrowały zespoły klasowe. Ćwiczenia i zabawy  w wodzie dały możliwość ruchowego i emocjonalnego ,,wyżycia się” oraz dostarczyły radości i satysfakcji. Stały się jedną z aktywnych form spędzania czasu wolnego pod okiem wyspecjalizowanej kadry. Dały uczestnikom doskonały początek do dalszej kontynuacji przygody z pływaniem.