W maju w Publicznej Szkole Podstawowej w Ujeździ,e w związku z panującą pandemią koronawirusa przeprowadzono akcję zbierania środków ochronnych na potrzeby Szpitala św. Leona w Opatowie.

Zakupiono materiały niezbędne do codziennej pracy pracowników szpitala: fartuchy medyczne, maseczki i rękawiczki jednorazowe.Działanie wsparł wójt Gminy Iwaniska – Marek Staniek.

Dziękuję, że mimo pandemii i zdalnej nauki szkoła w Ujeździe podjęła inicjatywę, która uczy młode pokolenie bezcennych wartości dzielenia się z innymi. Miło widzieć ogromne zaangażowanie i mobilizację społeczności szkolnej w tej niecodziennej rzeczywistości – mówi wójt.

27 maja 2020 roku dyrektor PSP w Ujeździe – Marcin Urbański, przewodnicząca Rady Rodziców – Aneta Chłodnicka i wiceprzewodnicząca Rady Rodziców – Dorota Sobczyk przekazali zebrane materiały na ręce pielęgniarki naczelnej – Aliny Dudek. Dyrektor szkoły wręczył podziękowania w imieniu swoim, wójta Gminy Iwaniska – Marka Stańka,  Rady Rodziców i wolontariuszy dla personelu szpitala za ciężką pracę,szczególnie w czasie zmagania się z pandemią.

To kolejna inicjatywa szkoły dla szpitala w Opatowie.  Mimo trudnej sytuacji spowodowanej pandemią koronawirusa chcemy wspomóc pracowników medycznych w ramach stałej już współpracy, którą podjęliśmy ze Szpitalem św. Leona w Opatowie. Cieszy mnie duży odzew społeczności szkolnej na zorganizowaną akcję. Dziękuję rodzicom oraz Szkolnemu Klubowi Wolontariatu za pomoc w przeprowadzeniu zbiórki. Szczególne podziękowania przekazuję panu wójtowi – Markowi Stańkowi, na którego wsparcie zawsze możemy liczyć. W obecnym czasie to dla nas bardzo ważne, że angażuje się pan w nasze działania, mówi dyrektor szkoły.

Działając w szkolnym wolontariacie lubimy udzielać się w różnych akcjach charytatywnych. Naszym priorytetem jest niesienie pomocy innym. Radość sprawia nam szczęście, które widzimy w oczach osób, którym pomagamy, przyznają jednogłośnie członkowie Szkolnego Klubu Wolontariatu.

Pielęgniarka naczelna – Alina Dudek w imieniu Prezes Zarządu – Moniki Gębskiej wręczyła  podziękowania  za okazane zrozumienie i bezinteresowną pomoc. Państwa gest utwierdza nas w przekonaniu, że potrzeby społeczne są zauważane i nie pozostają bez odpowiedzi, mówi Alina Dudek.

Akcja została zorganizowana przez dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Ujeździe, Radę Rodziców i Szkolny Klub Wolontariatu.