22 listopada 2022r. w ramach spotkania animacyjnego w "Renowatorium Janik", wzięli udział uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Iwaniskach. Tego dnia podczas działań animacyjnych realizowane były warsztaty o charakterze integracyjnym i rękodzielniczym.

W trakcie warsztatów dzieci pod okiem instruktorów prowadzących warsztat uczestniczyli w ćwiczeniach integracyjnych, a następnie wykonywali przedmioty -  rękodzieła w postaci świątecznych skrzatów. Celem działania było zwiększenie stopnia integracji, nauka współpracy w grupie poprzez prowadzenie wspólnych działań praktycznych, a także zdobycie umiejętności pozwalających na wykonanie własnych rękodzieł.  Zwieńczeniem warsztatów było wspólne ognisko.