Działania profilaktyczne pod hasłem: „Żyję zdrowo, bo nie ulegam nałogom” w Publicznej Szkole Podstawowej w Mydłowie przebiegały w roku szkolnym 2023/2024 w dwóch etapach.

 Celem było zachęcanie uczniów do dbania o bezcenny skarb, jakim jest zdrowie własne i innych osób, uwrażliwienie na potrzeby drugiego człowieka, profilaktyka przemocy i uzależnień.

 20 maja 2024 roku całą społeczność szkolną oraz zaproszonych gości powitała dyrektor szkoły Pani Dorota Snopek i wspólnie wysłuchała uczniów z klas 0, I, II i VI, którzy swoim występem przedstawili propozycje spędzania wolnego czasu i zapobiegania nałogom oraz uzależnieniom, chociażby od Internetu, czy gier komputerowych poprzez taniec, sport, śpiew.

 Uczniowie klas IV – VIII uczestniczyli w warsztatach o zdrowiu psychicznym, prowadzonych przez pedagoga Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Opatowie – Panią Annę Serwinowską -Chodorek. W tym samym czasie najmłodsi uczniowie naszej szkoły korzystali z ciekawych gier planszowych, zabaw i zestawów konstrukcyjnych.

 Kolejnym wydarzeniem w tym dniu były warsztaty z „Pierwszej pomocy przedmedycznej”, prowadzone przez strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamieńcu – jednostki należącej do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.

 6 czerwca 2024 roku odbył się drugi etap działań profilaktycznych. Tym razem policjanci Komendy Powiatowej Policji w Opatowie: starszy aspirant Tomasz Nowicki i starszy aspirant Monika Żurek przeprowadzili pogadankę na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym, nad wodą, górach czy w domu, co jest bardzo istotne tuż przed zbliżającymi się wakacjami. Dla najmłodszych przygotowali mobilne miasteczko ruchu drogowego i autochodziki. W trakcie wspólnej zabawy propagowali zasady bezpieczeństwa ruchu drogowego. Dużym zainteresowaniem, wszystkich uczniów, cieszyło się wyposażenie stroju policjanta.

 Podsumowaniem Działań Dni Profilaktyki  było ogłoszenie konkursu pod hasłem: „Żyję zdrowo, bo nie ulegam nałogom”. Treści profilaktyczne zaprezentowane zostały w pracach plastycznych.

 Koordynatorami Szkolnych Dni Profilaktyki były: Pani Weronika Wojnarowska, Pani Iwona Dudek – Forc i Pani Mirosława Tutak.