Już w 2017 roku podpisano umowę między wójtem gminy Iwaniska a marszałkiem województwa świętokrzyskiego na dofinansowanie budowy targowiska „Mój Rynek”. Pieniądze pochodziły z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Koszt całej inwestycji o nazwie „Budowa targowiska wiejskiego wraz z budynkiem handlowo-gastronomicznym z sanitariatami i przynależną infrastrukturą techniczną w miejscowości Iwaniska” to prawie 3 miliony 200 tysięcy złotych. Dofinansowanie ze środków unijnych wyniosło prawie 1 milion złotych. Powiat opatowski wspomógł inwestycję kwotą 300 tysięcy złotych. Gmina Iwaniska wyłożyła z budżetu 1 milion 891 tysięcy złotych.

Dzięki pozyskanym pieniądzom zostało wybudowane targowisko z prawdziwego zdarzenia, w skład którego wchodzą: parterowy budynek handlowo – gastronomiczny, stragany, parking dla  samochodów osobowych i dostawczych. Są również utwardzone chodniki, a także parkingi, w tym dwa miejsca dla osób niepełnosprawnych, cztery miejsca dla samochodów o większym gabarycie, niedużych samochodów dostawczych, 48 miejsc dla samochodów osobowych. Budynek handlowo – gastronomiczny jest jednobryłowym budynkiem parterowym, niepodpiwniczonym. Stragany to lekkie konstrukcje drewniane, z dachem jednospadowym, umożliwiające łączenie ich w większe obiekty

W uroczystym otwarciu targowiska udział wzięli między innymi poseł Agata Wojtyszek, członek Zarządu Województwa Marek Jońca, Zastępca Prezesa ARiMR Tomasz Kuśmierek, Dyrektor Świętokrzyskiego Oddziału Regionalnego ARiMR Józef Cepil, Zastępca Dyrektora Świętokrzyskiego Oddziału Regionalnego ARiMR Anna Paluch, Starosta Opatowski Tomasz Staniek, Wicestarosta Opatowski Małgorzata Jalowska, Dyrektor Rejonu Energetycznego Staszów Jarosław Borowiec, Prezes przedsiębiorstwa „Adma” Marian Macias, Proboszcz Parafii w Iwaniskach ks. kan. Leszek Zajezierski, Proboszcz Parafii w Mydłowie ks. Tomasz Kwaśnik, Rada Powiatu Opatowskiego, Rada Gminy Iwaniska, Sołtysi, lokalni przedsiębiorcy, dyrektorzy szkół oraz Koła Gospodyń Wiejskich.