Cykl zajęć „Opowiem Wam o Polsce” odbył się w ramach realizacji projektu „Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury” autorstwa Anety Konefał.  W naszej sali został zorganizowany patriotyczny kącik książki z publikacjami na temat Polski, z którego  zasobów dzieci chętnie korzystały.

Przedszkolaki na podstawie  ilustracji oraz wiersza Cz. Janczarskiego dowiedziały się „Co to jest Polska?” Następnie słuchały legendy „O Lechu, Czechu i Rusie” i starały się ją zaprezentować/ zilustrować w formie opowieści ruchowej. Dzieciom bardzo podobały się przygody trzech dzielnych braci. Kolejną aktywnością małych milusińskich były biało-czerwone zadania, zabawy w ciepło-zimno, gra dydaktyczna, prace plastyczne podczas których,  w towarzystwie grupowego misia Gucia, z radością odkrywały kolejne ważne  informacje  na temat Polski.

Poznały:
- barwy narodowe,

- symbole narodowe i nauczyły się śpiewać refren hymnu,

- nazwę stolicy Polski,

- nazwę największej polskiej rzeki,

- oglądały mapę Polski,  

- nazwę swojej miejscowości oraz miejscowości, w której znajduje się przedszkole i szkoła,

- na miarę swoich możliwości wzięły udział w warsztacie literackim w formie prezentacji multimedialnej oraz turnieju wiedzy o Polsce zaproponowanych przez Misiową Mamę oraz Misiowego Wujka Macieja, a dotyczących  właśnie ciekawostek o naszym kraju.

Zwieńczeniem naszych działań były obchody Narodowego Święta Niepodległości i udział w akcji „Szkoła do hymnu”, podczas której odświętnie ubrane przedszkolaki z własnoręcznie wykonanymi flagami próbowały dorównać śpiewem starszym kolegom. Dodatkowo, w trakcie jednego ze spacerów zostało wykonane zdjęcie naszej  pięknej miejscowości - Iwaniska, które zostało wysłane do patriotycznego projektu edukacyjnego „Polska-nasz dom” zorganizowanego przez Przedszkole Publiczne im. Kornela Makuszyńskiego w Szczecinku. Celem tego projektu było ukazanie piękna różnych zakątków Polski i zachęcenie do ich zwiedzania.  Ze zdjęć nadesłanych z całego kraju powstał film promujący Polskę, a nasza  placówka  i grupa otrzymała w/w film oraz certyfikat uczestnictwa.

Opis uzyskanych efektów:
Kształtowanie postaw patriotycznych służy identyfikacji narodowej i kulturowej, przygotowuje do życia w społeczeństwie, wpływa na kształtowanie więzi z krajem. Należy je budować poprzez działalność dydaktyczno  – wychowawczą już  od najmłodszych lat. Uczestnictwo maluchów w dwóch połączonych projektach wydawało się wyzwaniem, ale w praktyce pozwoliło na przybliżenie im bardzo ważnych i trudnych treści w atrakcyjny i przystępny sposób. Dzieci bardzo chętnie podejmowały zaproponowane aktywności, dzięki którym na miarę swoich możliwości:
- kształtowały swoją świadomość obywatelską i narodową oraz współuczestniczyły w pielęgnowaniu tradycji,
- kształtowały postawę szacunku do symboli narodowych,
- kształtowały umiejętność odpowiedniego zachowania w czasie uroczystości szkolnych i państwowych,
- poznały piękno swojej ojczyzny, również tej małej,
- rozbudzały ciekawość świata,
- wspólne odśpiewanie hymnu rozbudziło w dzieciach poczucie przynależności do grupy przedszkolnej oraz narodowej,
 Zaprezentowanie  treści patriotycznych w oparciu o wiersz, legendę, warsztat literacki, opowieść ruchową, prace plastyczne  w sposób dostosowany do wieku dzieci pozwoliło na podnoszenie jakości edukacji przez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne najmłodszych przedszkolaków. Towarzystwo misia, czyli najwierniejszego przyjaciela dziecięcych przygód oraz wykorzystanie różnorodnych środków dydaktycznych i  metod aktywizujących pozwoliło dzieciom zdobywać wiedzę, nabywać i kształtować  nowe kompetencje, a mnie dało możliwość prowadzenia zajęć w bardzo atrakcyjny sposób, zachęcający dzieci do podejmowania różnorodnych aktywności. Ponadto udział w projekcie fotograficznym „Polska-nasz dom” zbiegło się w czasie z obchodami odzyskania praw miejskich przez naszą miejscowość, a film kończący projekt będzie dla nas pamiątką tego wydarzenia.