Miasto i Gmina Iwaniska bierze udział w projekcie pn.„ Cyfrowa Gmina” realizowanego w ramach V Osi Priorytetowej POPC, z którego otrzyma 195 480,00 zł. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na zakup e- dzienników oraz urządzeń komputerowych dla nauczycieli.

Umowa o powierzenie grantu w ramach projektu „ Cyfrowa Gmina” została już podpisana. Technologia informacyjna i komunikacyjna korzystnie wpływa na jakość pracy w szkole.Był to dla wszystkich pedagogów, rodziców oraz uczniów długo wyczekiwany moment. Dzienniki elektroniczne oferują szereg opcji, które znacząco zaoszczędzą czas zarówno nauczycieli jak i rodziców. Umożliwiają one bieżącą kontrole postępów dziecka w nauce, monitorowanie frekwencji na zajęciach oraz łatwy kontakt z nauczycielami, dzięki możliwości wysyłania wiadomości pojedynczych jak i grupowych.- mówi Burmistrz Miasta i Gminy Iwaniska Marek Staniek. Zakupione komputery będą przeznaczone dla nauczycieli, tak aby każdy pedagog miał umożliwiony dostęp do e-dzienników w trakcie trwania zajęć dydaktycznych.