Burmistrz Miasta i Gminy Iwaniska informuje mieszkańców o możliwości składania wniosków o preferencyjny zakup paliwa stałego- węgla sortymentu orzech/ekogroszek na 2023 r. Osobą uprawnioną do zakupu węgla jest osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego.

Limit zakupu preferencyjnego paliwa stałego (węgla) na sezon grzewczy 2022/2023 r. wynosi ogółem 3000 kg.

Termin składania wniosków ustala się do dnia 28.02.2023 r.

W związku z prowadzoną dystrybucją węgla dla gospodarstw domowych w ramach zakupu preferencyjnego, Urząd Miasta i Gminy w Iwaniskach informuje, że:

  • cena 1 tony węgla wynosi – 1 780 zł brutto,
  • Dystrybucja węgla odbywa się według kolejności wpływu wniosków,
  • w 2022/2023 roku dystrybucję węgla w imieniu Gminy Iwaniska prowadzi Anna Wodyńska Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Ka -Max, z siedzibą ul. Opatowska 43, 27-570 Iwaniska, tel. 607 184 705,
  • w przypadku nie zrealizowania do 31 grudnia 2022 roku zapotrzebowania wynikającego z wniosków złożonych na 2022 rok, wnioski te zostaną przesunięte do realizacji w pierwszej kolejności, w 2023 roku.

Przypominamy, że do 31 grudnia 2022r. gospodarstwo domowe może zakupić nie więcej niż 1500 kg i od 1 stycznia 2023 r. również nie więcej niż 1500 kg tj. łącznie nie więcej niż 3000 kg węgla. W związku z powyższym, w przypadku gdy do dnia 31 grudnia 2022 r. nie zostanie dokonany przez gospodarstwo domowe zakup paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego albo zakup zostanie dokonany w ilości mniejszej niż 1500 kg, to ilość paliwa stałego niezakupionego w ramach limitu w 2022 roku, powiększa limit na 2023 rok.

Tutaj znajdziesz wniosek w sprawie zakupu preferencyjnego paliwa stałego w gminie Iwaniska.

1. Pobierz wniosek w postaci pliku edytowalnego .docx